cart
Košík
menu

Obchodní podmínky

Obchodní a reklamační podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Bejbyboom, jehož provozovatelem je společnost Preko, spol. s r.o., U Záběhlického zámku 48/13, 106 00  Praha 10, IČO: 00204854, DIČ: CZ00204854 dále jen prodávající. 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy, zaslané na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

V ceně zboží uvedené v internetovém obchodě není uvedeno balné, dopravné a doběrečné – balné a dopravné+doběrečné bude přičteno! Při objednávkách nad 1500,- Kč  je poštovné a balné zdarma v rámci ČR. Všechny ceny zboží v e-shopu jsou včetně DPH.

III. Expedice objednaného zboží

Není-li v popise objednávaného zboží uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat, pokud již dané zboží není možné dodat.

Prodávající má právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není skladem. O případné delší expediční lhůtě nebo nemožnosti dodat zboží bude kupující neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.

 

Zásilky po ČR jsou odesílány na dobírku, prostřednictvím  PPL, Česká pošta.

Cena zaslání po ČR přes PPL je 145,-Kč,

Cena PPL Parcel shop po ČR je 99,- Kč

 

Formou osobního odběru na Zásilkovna 117,- Kč.

Při platbě bankovním převodem, on-line kartou, skip pay je cena zaslání po ČR PPL 105,- Kč, Parcelshop 69,- Kč, Zásilkovna 87,- Kč.

 

 

Při objednávce nad  1 500,- Kč přepravcem PPL je dopravné ZDARMA!

Při objednávce nad  1 500,- Kč přepravcem PPL  Parcel shop je dopravné ZDARMA!

Při objednávce nad 1 500,- Kč přepravcem  Zásilkovna je dopravné ZDARMA!

 

POZOR!  Zásilky vracejte dopravci, pokud je obal zásilky nebo i obsah zásilky viditelně poškozený vlivem nevhodné manipulace či přepravy! Takové zboží neprodleně vracejte dopravci s udáním důvodu "poškozený obal (zboží)".Pokud je zásilka poškozená, je kupující nikoli spotřebitel o takovém poškození povinen bez zbytečného prodlení informovat dopravce i prodávajícího. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese vůči kupujícímu nikoli spotřebiteli odpovědnost přepravce.

Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejdete případným sporům o to, kdy vada vznikla. Pokud ovšem spotřebitel prohlídku neprovede, nemůže být automaticky zbaven práva uplatnit reklamaci (tj. uplatnění v rozporu s kupní smlouvou jakožto i uplatnění práva plynoucího z odpovědnosti za vady). V opačném případě by takové ustanovení mohlo být posuzováno jako nepřiměřená smluvní podmínka dle § 55 a 56 občanského zákoníku.

 

IV. Reklamace

Kupující/spotřebitel je povinen zboží dodané prodávajícím při převzetí prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nebo e-mailem a to do 3 od převzetí zboží. V oznámení o reklamaci musí být uveden podrobný popis závady.

Adresa a kontakty pro reklamace jsou shodné s adresou a kontakty uvedenými na těchto internetových stránkách. V případě poškození zásilky přepravcem je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce, případně s ním sepsal reklamační protokol nebo poškozenou zásilku nepřevzal.

Do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu, v případě potřeby reklamace kupující zašle předmět reklamace pojištěnou poštovní průvodkou.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

V. Vrácení a výměna zboží

Výměna nebo vrácení zboží jsou možné pouze u nepoužitého zboží a je možné je uplatnit po konzultaci s prodávajícím, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím - spotřebitelem . Zboží zaslané prodávajícímu na dobírku nelze akceptovat a nebude převzato. V takovém případě je kupující povinen svůj projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14.dne od převzetí věci (doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje snazší prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší) a dále musí být zboží vráceno nepoškozené, kompletní, bez známek opotřebení, a s dokladem o koupi či jiným důkazem o zakoupení zboží.  Po vrácení zboží bude zákazníkovi vrácena cena zboží převodem na účet nejpozději do 30ti pracovních dnů od okamžiku odstoupení. O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás prosím informujte e-mailem na info@bejbyboom.cz.

Upozorňujeme, že v případě nákupu firmy podnikatele se nevztahuje zákonná možnost vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě. Vrácení/výměna zboží se vztahuje pouze na nakupujícího tedy spotřebitele.

Prodejce musí vracené zboží obdržet maximálně 21 dnů od doby kdy bylo zboží převzato zákazníkem, a maximálně 7 pracovních dnů ode dne kdy, zákazník podal žádost o vrácení zboží.  Není možné, aby zákazník od smlouvy odstoupil během 14 denní zákonné lhůty a pak bezdůvodně odkládal zaslání zboží zpět k prodejci. Pokud se tak stane, bude to vykládáno změna vůle zákazníka zboží vrátit a žádost o vrácení zboží bude zrušena. Pokud zákazník přesto zboží odešle zpět k prodejci např. 10 dnů po podání žádosti o vrácení zboží, bude se postupovat jako v případě neoprávněné reklamace.

Zboží vrácené ve 14ti denní lhůtě + reklamace zasílejte na adresu:

Preko,spol.s r.o., U Záběhlického zámku 48/13, 106 00  Praha

10.

 

Balení:
Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prosíme, uveďte zboží do původního stavu tak, aby bylo vrácené zboží nepoškozené, bez známek opotřebení a kompletní, přejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Zásilku zasílejte doporučeně (nikoliv na dobírku) a pojistite ji, neboť Prodávající nemůže nést odpovědnost za případnou ztrátu či poškození vraceného zboží při přepravě zpět.

Peníze:
Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.
V obou případech přiložte Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.

Obal:
Obal je součástí koupené věci. Spotřebitel odpovídá bejbyboom.cz pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Vyzkoušení zboží:

V případě vrácení by nemělo dojít k jeho poškození. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Zboží může být vyzkoušeno, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít bejbyboom.cz s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami (neopotřebení, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.
Dodržení 30 denní lhůty:

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 30 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).
Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky na info@bejbyboom.cz.
V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží.

V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Pozn. Bohužel nepřijímáme zpět spodní prádlo.

 Zboží (oblečení), které je vraceno během prvních 14 dnů musí mít tyto náležitosti:

 Zboží (oblečení), které je reklamováno od 15 dne záruční doby musí: 

V případě nesplnění těchto podmínek bude žádost o vrácení zamítnuta, a posuzována jako neoprávněná reklamace. Absolutně nekompromisně bude postupováno v případech, kdy reklamované zboží nebude splňovat zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

 VI. Ochrana osobních dat kupujícího

Osobní údaje kupujícího, které jsou součástí objednávky nebo registrace nového zákazníka jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Prodávající tyto údaje zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky, a to pouze v nutném rozsahu.

VII. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

 VIII.

Biano Star


Návrh ustanovení ohledně zpracování osobních údajů pro Partnery
1. K získávání hodnocení nákupů využíváme službu Biano Star poskytovanou společností
Biano s.r.o., 041 46 905, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.
2. Při zpracování osobních údajů působíme v roli správce osobních údajů a poskytovatel
služby jako zpracovatel.
3. V souvislosti se službou jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu emailové adresy,
telefonního čísla, které uvedete v objednávce, a dále v rozsahu IP adresy, informací o
zakoupeném zboží, objednávce a obsahu hodnocení, které sami zveřejníte. Osobní údaje
jsou zpracovávány za účelem zaslání formuláře pro získání hodnocení, jeho analýzy a
vytvoření statistik nebo souhrnných hodnocení eshopu a nabízených produktů. Tyto
statistiky a souhrnná hodnocení neobsahují osobní údaje.
4. K zapojení do hodnocení dochází v souladu s právními předpisy na základě provedení
nákupu v eshopu a současně na základě neodmítnutí souhlasu se zpracováním osobních
údajů.
5. Zpracování osobních údajů můžete kdykoli odmítnout pomocí příslušného odkazu
uvedeného ve všech souvisejících emailových sděleních. Proti zpracování můžete také
vznést námitku pomocí našich běžných kontaktních údajů. Případným neudělením
hodnocení není nijak dotčena možnost užívat náš eshop v plném rozsahu.
6. Pokud zpracování osobních údajů odmítnete, nebudou nadále zpracovávány s výjimkou
případů, kdy je ke zpracování jiný zákonný důvod (včetně plnění povinností vyplývajících z
právních předpisů, nebo ochrany našich oprávněných zájmů).
7. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na [odkaz na zásady zpracování
osobních údajů ve službě].

Chyby a omyly v textech u produktů jsou vyhrazeny!!

Obrázky jsou pouze informativního charakteru, některé fotografie produktů mohou obsahovat dekorativní předměty, které nemusí být součástí dodávky!!

phone
Zavolejte nám
chat
Nebo nám napište na
Přihlášení
Nemáte ještě účet?Zaregistrujte se.